przygotowywanie dokumentacji
Przygotowywujemy dokumentację począwszy od koncepcji, warunków zabudowy, projektów architektonicznych i branżowych aż do pozwolenia na budowę. Monitorujemy realizację inwestycji na każdym jej etapie.